+ 38 (067) 538 39 07 info@arou.com.ua

МОЗ України удосконалює нормативно-правове забезпечення контролю якості медичних послуг

Новости | Компания У МОЗ України в режимі відеоконференції обговорили питання нормативно-правового забезпечення контролю за якістю медичних послуг. На зв’язку з представниками управління контролю якості медичних послуг були обласні управління, департаменти та регіональні заклади охорони здоров’я з майже всіх регіонів України. Така подія відбувалася вперше, і формат проведення дав змогу фахівцям у центральній студії обговорити нормативно-правові акти з контролю якості медичних послуг, які щойно ввійшли в дію, і отримати відгуки щодо їх розуміння й виконання у регіонах. Ідеться про накази МОЗ України «Про порядок контролю якості медичної допомоги», «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги» та «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги». Фахівці міністерства наживо розповіли про те, як ці документи впроваджувати в життя і як завдяки спільній роботі покращувати якість медичної допомоги. Крім того, спеціалісти на місцях мали змогу поставити запитання, уточнити незрозумілі моменти та поділитися успішним досвідом.

Наказ МОЗ України «Про порядок контролю якості медичної допомоги», ухвалений 2012 року,– перший із нормативних актів з питань контролю якості, який зареєстровано у Міністерстві юстиції. Порядок поширюється не тільки на державні та комунальні заклади охорони здоров’я, а й на заклади будь-якої власності та на фізичних осіб-підприємців. Це дуже важливо, оскільки їх кількість на сьогодні сягає 19 тис. Застосування цього наказу обов’язкове в діяльності усіх регіональних підрозділів охорони здоров’я, включно із міськими.

За рік чинності документа виникло багато зауважень до регіонів щодо його застосування. Регіональні представники часто намагаються уникнути відповідальності щодо питань контролю за діяльністю приватних закладів та питань якості медичної допомоги загалом. І якщо в державних та комунальних медичних закладах ставлення до виконання ліцензійних умов до певної міри уважне, то у приватному секторі, можливо, через спрощення процедури отримання ліцензії, спостерігається байдужість до виконання своїх зобов’язань. Під час перевірок приватних підприємців виявляють масу порушень – відсутність основної медичної документації, журналів відвідувань, лікувальних протоколів, необхідних приміщень, персоналу та обладнання тощо.

Фахівці МОЗ України наголошують, що міністерство не прагне перевантажувати нормативно-правову базу. Накази, які видає міністерство, зокрема, розроблено для гармонізації вітчизняних норм з нормативами Європейського союзу. Документи досить фундаментальні і важливі для вивчення та використання у роботі.

Структурні підрозділи охорони здоров’я у регіонах отримали низку доручень щодо виконання наказу «Про організацію клінікоекспертної оцінки якості медичної допомоги».

Серед типових вад контролю якості медичної допомоги – перенаправлення звернень до МОЗ України з питаннями, які можна вирішити на місцевому рівні.

Не достатньо жваво створюються і функціонують клініко-експертні комісії, які можуть формуватись як на рівні регіону, так і на рівні міністерства. За словами представників міністерства, на сьогодні департаменти охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА, Київської ОДА, Київської МДА і Полтавської ОДА вчасно не провели клініко-експертні комісії із розгляду певних скарг громадян, внаслідок чого пацієнти не отримали в потрібний момент відповіді, не вжили заходів щодо медичного персоналу.

Результати спільної роботи з областями лягли в основу розробки пропозицій щодо покращення розуміння і налагодження подальшої співпраці.