+ 38 (067) 538 39 07 info@arou.com.ua

Міністерство доходів і зборів України

Міністерство доходів і зборів УкраїниОрганізаційна структура податкових органів є одним з основних засобів створення ефективних технологій адміністрування податків. Її реалізація повинна забезпечувати виконання Міністерством доходів і зборів України поставлених завдань і досягнення визначених цілей. Указом Президента України від 24.12.2012, яке вступило в законну силу 3 квітня 2013 року, № 726/2012 „Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” реорганізовано Державну податкову службу України та Державну митну службу в Міністерство доходів і зборів України. Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади виконує ряд завдань, визначених у Положенні Про Міністерство доходів і зборів України, затверджених Указом Президентом України від 18.03.2013 № 141/2013, зокрема забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, здійснює контроль за додержанням податкового і митного законодавства. Міндоходів України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України. З метою організації своєї діяльності Міндоходів України організовує роботу Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; здійснює добір кадрів в апарат Міндоходів України та на керівні посади в територіальних органах Міндоходів України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

Міндоходів координує діяльність своїх територіальних органів та організовує їх взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування.

Міндоходів України для виконання покладених на нього завдань має право: проводити відповідно до законодавства перевірки платників податків (крім Національного банку України) і звірки, у тому числі після проведення процедур митного контролю та митного оформлення, також уповноважене під час проведення перевірок у платників податків — фізичних осіб, у посадових осіб платників податків — юридичних осіб та платників єдиного внеску перевіряти документи, що посвідчують особу;

- отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному законодавством, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, єдиного внеску, інших платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на Міндоходів України, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом;

- вимагати від керівників та відповідних посадових осіб фізичних і юридичних осіб — платників податків, які перевіряються, припинення дій, що перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами Міндоходів України;

- порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні податкового, митного, бюджетного законодавства та законодавства про єдиний внесок;

- одержувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів, у випадках, передбачених законодавством, а також відомості, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

- приймати рішення про відстрочення, розстрочення грошових зобов’язань та/або податкового боргу;

- стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та інших платежів, та ін.

Такі повноваження Міністерство доходів та зборів України здійснює безпосередньо та через територіальні органи.

Міндоходів наділено повноваженнями в сфері адміністративного оскарження рішень податкових органів. Звернення платників податків, такі як скарги на податкові повідомлення-рішення, слід адресувати до Міністерства доходів та зборів України.

Тому, якщо щодо Вас порушено справу стосовно вчинення порушення податкового чи митного законодавства або безпідставно, на Вашу думку, направлено податкове – повідомлення про сплату штрафу за таке порушення, наші фахівці в області податкового права допоможуть захистити Ваші права та законні інтереси в досудовому та судовому порядку, проконсультують з приводу того, які саме дії необхідно вчинити, щоб не допустити погіршення Вашого економічно-фінансового становища. В ході такої співпраці з професіоналами в даній галузі права, будуть запровадженні всі можливі і неможливі заходи спрямовані на захист Ваших прав та інтересів, зокрема, складені та подані до компетентних органів влади відповідні заяви, складено, у разі необхідності, позовну заяву з правильно сформульованими вимогами, здійснений повний та комплексний судовий супровід Вашої справи, правильно аргументувавши кожну з вимог на підставі зібраної всієї доказової бази.